Lietošanas noteikumi

Tīmekļa vietni https://www.tarkett.lv publicējis:

Tarkett Lietuvos
Įmonės registracijos numeris (Lietuva): 303207888,
VAT nr. LT100008579720.
Bauskas street 58A, LV-1004, Riga, Latvia
Tel.: +370 37262222
(toliau “Tarkett”).

Lūdzu, izmantojiet mūsu tīmekļa veidlapu, laiar mums sazinātos.

Par publicēšanu atbildīgais direktors: Vārds Uzvārds

 

Tīmekļa vietni https://www.tarkett.lv dizainu izveidojis:
Tarkett , juridiskā adrese: 1 Terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense, France.

Tīmekļa vietni https://www.tarkett.lv izstrādājis:
Tarkett , juridiskā adrese: 1 Terrasse Bellini, Tour Initiale, 92919 Paris La Défense, France.
Theodo , juridiskā adrese: 48 Boulevard des Batignolles, 75017 Paris, France.

Tīmekļa vietne https://www.tarkett.lv darbojas no servera platformas, ko nodrošina:
Amazon Web Services, juridiskā adrese: P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226

Jūsu Tarkett tīmekļa vietnes piekļuvi un lietošanu (“Tīmekļa vietne") regulē tās lietošanas nosacījumi (“Lietošanas nosacījumi”). Piekļūstot, pārlūkojot un izmantojot Tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka esat izlasījis, sapratis un bez ierunām pieņēmis šos Lietošanas nosacījumus, kas laiku pa laikam tiek mainīti pēc Tarkett ieskatiem.

Ja Tarkett nolemj mainīt Lietošanas nosacījumus, tie tiek atjaunināti Tīmekļa vietnē. Tādējādi aicinām regulāri pārskatīt šos Lietošanas nosacījumus.

 

Autortiesības — Intelektuālais īpašums

Tīmekļa vietnes saturs un tostarp, bet ne tikai, teksts, zīmes, logotipi, fotogrāfijas, videoklipi, skaņas, mūzika, izkārtojums, dizaini, zinātība, tehnoloģijas, preces un procesi ir Tarkett vai to saistīto uzņēmumu īpašums vai tiek izmantoti ar īpašnieku atļauju. Tādēļ tie ir aizsargāti ar autortiesībām, preču zīmēm, patentiem un visām pārējām intelektuālā un rūpnieciskā īpašuma tiesībām, kas pastāv saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Neko no Tīmekļa vietnē iekļautā nevar interpretēt vai uzskatīt kā tādu, kas piešķir licenci vai tiesības izmantot jebkuru Tīmekļa vietnes satura daļu.

 

Tīmekļa vietnes lietošana

Jūs varat lejupielādēt, skatīt un drukāt Tīmekļa vietnes saturu tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs piekrītat paturēt visus autortiesību un citu īpašumtiesību paziņojumus attiecībā uz jebkuru informāciju vai materiālu jebkurā jūsu kopētajā vai lejupielādētajā šāda veida materiālā. Jebkurš cits lietošanas veids, tostarp Tīmekļa vietnes pavairošana, pārveidošana, izplatīšana, pārsūtīšana vai pārraide pilnībā vai daļēji, izmantojot jebkādus līdzekļus, ir stingri aizliegts, izņemot gadījumus, kad saņemta iepriekšēja rakstiska piekrišana no Tarkett puses.

 

Personas informācija

Jebkuri personas identifikācijas dati, kurus jūs sūtat, izmantojot internetu, Tīmekļa vietnē, ir aizsargāti un apstrādāti saskaņā ar mūsuPrivātuma politiku. Pirms jūs sniedzat personas identifikācijas datus uzņēmumam Tarkett, rūpīgi izlasiet Privātuma politiku.

 

Trešo pušu saites vai materiāli

Lai jums sniegtu uzlabotu saturu, Tīmekļa vietne var saturēt hipersaites uz citām tīmekļa vietnēm vai materiāliem, ko nodrošina trešās puses, kuras Tarkett nepārvalda vai nekontrolē. Tarkett nenes atbildību par šo tīmekļa vietņu saturu vai materiāliem, jebkuru personas datu vākšanu vai pārsūtīšanu, sīkfailu uzstādīšanu vai jebkuriem citiem procesiem, ko veic šīs tīmekļa vietnes. Tarkett noraida jebkādas saistības vai atbildību attiecībā uz to saturu, likumību, precizitāti vai funkcijām.

 

Piekļuves kodu pārvaldība

Daži Tīmekļa vietnes nodrošinātie pakalpojumi var pieprasīt piekļuves kodu un/vai paroli, kuru nosūta Tīmekļa vietnes administrators. Šie kodi un paroles ir stingri konfidenciāli, personīgi un nepiešķirami. Jūs esat personīgi atbildīgs par to pārvaldi, saglabāšanu un lietošanas sekām. Jums jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu un neatklātu šos kodus vai paroles. Tarkett nenes atbildību par piekļuves kodu un/vai paroļu jebkāda veida krāpniecisku izmantošanu.

 

Garantijas atruna

Lai gan Tarkett cenšas ievērot precizitāti visos Tīmekļa vietnes elementos, tajā var būt rodamas neprecizitātes vai tipogrāfiskas kļūdas. Tarkett neuzņemas atbildību par Tīmekļa vietnes precizitāti, uzticamību, pilnīgumu, savlaicīgumu vai par rezultātiem, kas gūti, izmantojot Tīmekļa vietni. Jūs pats uzņematies risku, kas saistīts ar Tīmekļa vietnes un tās materiālu izmantošanu.

TARKETT NEGARANTĒ, KA TĪMEKĻA VIETNE DARBOSIES BEZ KĻŪDĀM VAI KA VIETNĒ UN TĀS SERVERĪ NEBŪS DATORVĪRUSU VAI CITU KAITĪGU MATERIĀLU. TARKETT NEATBILD PAR IZMAKSĀM, KAS SAISTĪTAS AR TĪMEKĻA VIETNES LIETOJUMU, JA TĀ REZULTĀTĀ NEPIECIEŠAMA IEKĀRTAS VAI DATU APKOPE VAI MAIŅA.

ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE IR NODROŠINĀTA “TĀDA, KĀDA TĀ IR” BEZ JEBKĀDAS GARANTIJAS. TARKETT UN TĀ PIEGĀDĀTĀJI, CIKTĀL TO ATĻAUJ TIESĪBU AKTI, ATSAKĀS NO VISĀM GARANTIJĀM, TOSTARP GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, TREŠO PUŠU TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU UN GARANTIJAS PAR PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. TARKETT UN TĀS PIEGĀDĀTĀJI NEUZŅEMAS GARANTIJAS PAR MATERIĀLU, PAKALPOJUMU, PROGRAMMATŪRAS TEKSTA, GRAFIKU UN SAIŠU PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU, PILNĪGUMU VAI SAVLAICĪGUMU.

DAŽAS JURISDIKCIJAS VAR AIZLIEGT NOTEIKTUS GARANTIJU IEROBEŽOJUMUS, TĀDĒĻ UZ JUMS VAR NEATTIEKTIES DAĻA IEPRIEKŠ MINĒTO IZŅĒMUMU.

Nekādus mutiskus vai rakstiskus ieteikumus vai informāciju, ko nodrošina Tarkett vai kas vērojami Tīmekļa lietošanas laikā, nedrīkst uzskatīt par garantiju, ja tas nav minēts esošajos Lietošanas nosacījumos.

 

Atbildības ierobežojumi

Jūs pats uzņematies risku, piekļūstot, izmantojot, pārlūkojot un vadot Tīmekļa vietni.

JŪS ATPAZĪSTAT UN PIEKRĪTAT, KA, CIKTĀL TO ATĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN NORMATĪVIE AKTI, NEDZ TARKETT UN TĀ SAISTĪTIE UZŅĒMUMI, NEDZ CITAS PERSONAS, KAS PIEDALĀS TĪMEKĻA VIETNES IZVEIDĒ, RADĪŠANĀ VAI SNIEGŠANĀ, NEVAR BŪT JURIDISKI ATBILDĪGAS NE PAR KĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI SODOŠA RAKSTURA ZAUDĒJUMIEM, JEBKURIEM KAITĒJUMIEM REPUTĀCIJAI, IZMAKSĀM UN ZAUDĒJUMIEM, APGROZĪJUMA, PEĻŅAS VAI JEBKĀDA VEIDA ATBILDĪBAS SAMAZINĀŠANĀS (PAT TAD, JA ŠĀDI BOJĀJUMI IR ZINĀMI VAI VARĒTU BŪT ZINĀMI TARKETT), KAS, IESPĒJAMS, RADUSIES, JUMS PIEKĻŪSTOT, LIETOJOT VAI, TIEŠI PRETĒJI, NESPĒJOT LIETOT TĪMEKĻA VIETNI VAI TĀS SATURU, PAMATOJOTIES UZ GARANTIJU, LĪGUMU, DELIKTU VAI JEBKĀDU CITU JURIDISKU PIEŅĒMUMU.

JŪS UZŅEMATIES RISKU PAR TĪMEKĻA LIETOŠANAS LAIKĀ LEJUPIELĀDĒTO VAI CITĀ VEIDĀ IEGŪTO MATERIĀLU. Tarkett neuzņemas atbildību ne par kādiem bojājumiem vai vīrusu, kas var ietekmēt datora aprīkojumu vai citu īpašumu un kas radies, jums piekļūstot, lietojot vai lejupielādējot jebkuru Tīmekļa vietnes materiālu vai jebkādā veidā neatļauti traucējot vai iejaucoties IT sistēmās. Tarkett patur tiesības apturēt vai pārtraukt jebkuras vai visas Tīmekļa vietnes funkcijas. Tarkett neuzņemas atbildību vai saistības ne par kādu vai visu Tīmekļa vietnes funkciju pārtraukumu vai izbeigšanu, kas radies Tarkett vai jebkuras trešās personas darbības vai nolaidības rezultātā.

 

Lietotāju pieprasījumi

Tarkett labprāt uzklausīs jūsu komentārus par šo Tīmekļa vietni un precēm. Tomēr jūs apzināties, ka gadījumā, ja atsūtīsiet mums radošus ieteikumus, idejas, piezīmes, zīmējumus, koncepcijas, izgudrojumus vai citu informāciju (kopā sauktus “Informācija”), šī Informācija tiks uzskatīta un pieņemta par Tarkett īpašumu. Visi sakari, ko vēlaties izlikt Tīmekļa vietnē vai pārsūtīt internetā uz Tarkett, tiek uzskatīti un apstrādāti kā nekonfidenciāla informācija. Ja noteiktas Tīmekļa lapas ļauj iesniegt informāciju, kuru Tarkett uzskata par konfidenciālu, uz šīm lapām tas tā arī tiek skaidri norādīts. Neierobežojot iepriekš minēto, iesniedzot uzņēmumam Tarkett jebkādu informāciju, jūs piešķirat Tarkett visas īpašuma tiesības uz jebkāda veida un rakstura Informācija visā pasaulē un Tarkett ir tiesības bez ierobežojumiem lietot šo Informāciju jebkuram nolūkam, komerciālam vai citam, neizmaksājot jums kompensāciju.

Kā šīs Tīmekļa vietnes lietotājs jūs esat atbildīgs par saviem sakariem un sekām, kas izriet no to izlikšanas. Iesniedzot Informāciju, jūs galvojat, ka iesniegtais materiāls/saturs pieder jums, tas nav konfidenciāls, apmelojošs, tas nav tirdzniecības noslēpums un Tarkett nepārkāps nekādu trešo pušu tiesības, izmantojot šo materiālu/saturu.

Ja šie noteikumi vai likums tiek pārkāpts, Tarkett patur tiesības izraidīt lietotājus, novērst to turpmāku piekļuvi Tīmekļa vietnei un noņemt jebkurus sakarus no Tīmekļa vietnes.

 

Citi noteikumi

  • Lietošanas nosacījumos iekļauta pilnīga vienošanās starp Tarkett un jums par lietošanu un piekļūšanu Tīmekļa vietnei un tās saturam. Visi citi noteikumi un nosacījumi, ko publicējis Tarkett un kas regulē uzņēmuma attiecības ar jums, it īpaši tās, kas saistītas ar jebkuru preču pirkšanu, prevalē pār Lietošanas nosacījumiem.
  • Ja kāds no noteikumiem ir atzīts par nederīgu saskaņā ar jebkuru likumu vai tiesas kompetento jurisdikciju, šāda noteikuma spēkā neesamība neietekmē pārējo Lietošanas nosacījumu likumīgumu un tie paliek pilnā spēkā.
  • Tīmekļa vietnei piemērojamie tiesību akti ir Lietuva likums.
  • Ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri attiecībā uz šiem Lietošanas nosacījumiem, lūdzu, sazinieties ar mums: datuprivatums[@]tarkett.com.

 

Autortiesību fotogrāfijas:© Alexander van Berge